Posjeta Toplanama

Podrška Republike Slovenije razvojnim projektima Toplana

Posjeta Toplanama

Podrška Republike Slovenije razvojnim projektima Toplana

Njena ekselencija ambasadorica Republike Slovenije Zorica Bukinac u našoj zemlji, sa direktorom kompanije „Petrol BH oil company“ d.o.o. Gregorom Žnidaršičem, danas je posjetila Toplane-Sarajevo.

Uvaženi gosti su razgovarali sa direktorom Toplana, Berinom Alagićem i saradnicima, na temu razvojnih projekata Preduzeća, kao i potencijalnoj podršci Republike Slovenije u budućnosti, s ciljem realizacije projekata koji prvenstveno imaju za cilj povećanje energijske efikasnosti sistema, daljinskog grijanja, racionalne potrošnje toplotne energije, a koji će u konačnici doprinijeti smanjenju troškova poslovanja u KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. i smanjenju zagađenja zraka kroz modernizaciju sistema.
U tom smislu direktor Toplana je upoznao ambasadoricu Republike Slovenije sa aplikacijom za grant investicijske projekte u iznosu od 1.4 miliona KM, koju će Toplane Sarajevo uputiti „Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj“ – CMSR, Republike Slovenije, te je istaknuta potencijalna saradnja sa slovenačkom kompanijom Petrol, što bi bio nastavak aktivnosti sa međunardnim partnerskim organizacijama kojima su Toplane već uputile aplikaciju za grant sredstva u iznosu od 1.8 miliona KM.

Ambasadorica Republike Slovenije je pružila podršku Toplanama, u namjeri provedbe investicijskih projekta i saradnje sa Petrolom, te je u okviru svojih nadležnosti iskazala spremnost za buduću saradnju na tom polju.
Nakon zvaničnog dijela, upriličena je posjeta kotlovskom postrojenju.