Obavijest o radovima

Pregled objekata koji se ne griju na dan 5.4.2020.

Kotlovnica Adresa Nadležnost Nosilac radova Planirani rok završetka Broj stanova Razlog negrijanja