Obavijest o radovima

Pregled objekata koji se ne griju na dan 4.8.2020.

Kotlovnica Adresa Nadležnost Nosilac radova Planirani rok završetka Broj stanova Razlog negrijanja