Obavijest o radovima

Pregled objekata koji se ne griju na dan 26.1.2021.

Kotlovnica Adresa Nadležnost Nosilac radova Planirani rok završetka Broj stanova Razlog negrijanja