Apel građanima

Poštujte naredbe i preporuke nadležnih organa i da na taj način pomognemo zaustavljanju koronavirusa (COVID-19)

Apel građanima

Poštujte naredbe i preporuke nadležnih organa i da na taj način pomognemo zaustavljanju koronavirusa (COVID-19)

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. su prilagodile svoje procese proizvodnje i isporuke toplotne energije i održavanja toplifikacionog sistema prema naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite i Vlade Kantona Sarajevo. Zbog uvođenja zabrane kretanja od 18:00 do 05:00 sati, a prema internom Protokolu o radu postrojenja u slučaju vanrednih situacija, uveli smo posebne mjere i kontrole kako bi u punom kapacitetu nastavili isporuku toplotne energije za preko 160 hiljada građana Sarajeva.

Uprava i Krizni štab Preduzeća su u stalnom zasjedanju i direktnoj komunikaciji sa nadležnim organima. Poduzete su sve mjere na osiguranju radnika zaštitnom opremom, maskama i rukavicama kao i dezinfekcionim sredstvima na svim lokacijama.

Apelujemo na sve građane Sarajeva i Bosne i Hercegovine da poštuju naredbe i preporuke nadležnih organa i da na taj način pomognemo zaustavljanju koronavirusa (COVID-19), najvećeg izazova svih generacija do sada. Sve je u našim rukama!