Informacija

Održana konstituirajuća sjednica Skupštine Preduzeća

Informacija

Održana konstituirajuća sjednica Skupštine Preduzeća

U petak 24. aprila 2020. godine je u prostorijama KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. održana konstituirajuća sjednica Skupštine Preduzeća.
Konstituirajućoj sjednici je prethodilo donošenje Zaključka Vlade Kantona Sarajevo kojim je data  saglasnost za davanje punomoći radi vršenja ovlaštenja Skupštine u KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. u ime i za račun Vlade Kantona Sarajevo za punomoćnike: Magistra prava Ermina Veličanina, Senku Tahmaz, diplomiranu pravnicu i Abida Jusića, diplomiranog pravnika, te Zaključak Vlade Kantona Sarajevo kojim je prihvćen Poziv za održavanje konstituirajuće sjednice sa predloženim dnevnim redom i materijalom.
Za predsjednika Skupštine Preduzeća je izabran Ermin Veličanin, dok funkciju članova obavljaju Senka Tahmaz i Abid Jusić.