Informacija

Sezona grijanja za 2019/2020 godinu je završena

Informacija

Sezona grijanja za 2019/2020 godinu je završena

U skladu sa  Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje tolotne energije sezona grijanja za 2019/2020.godinu je završena.

Naredna sezona grijanja počinje nakon što se u prethodna dva uzastopna dana, a prema podacima nadležne meteorološke službe utvrdi srednja dnevna temperatura spoljnjeg vazduha od 12C ili niža, i to najkasnije 15. oktobra 2020. godine.

KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o.