Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

U skladu sa članom 18. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, termoenergetska postrojenja i instalacije davaoca usluge i korisnika usluge treba da budu pogonski spremni od 20. septembra do 15. maja.

S obzirom da su u skladu sa navedenim članom Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, ispunjeni uslovi za završetak sezone grijanja, grijna sezona 2019/2020. je završena 17.05.2020. godine, kako smo i obavjestili javnost i sva naša postrojenja su u postupku redovnog remonta i pripreme za narednu sezonu grijanja. Za ponedjeljak je najavljena i redovna inspekcija neophodna u cijelom procesu kako bi postrojenja bila spremna pravovremeno.

Zbog specifičnosti situacije, Uprava KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. je u stalnoj komunikaciji sa stručnim službama koje su Upravu informisale da su postrojenja otvorena i da je iz tehničkih razloga puštanje grijanja rizik za cijeli sistem. Ukoliko bismo pristupili promjeni protokola, postoji opasnost od problema u sistemu koji bi mogli ugroziti grijanje u narednoj zimskoj sezoni.

Također, bitno je naglasiti da kroz račune za mjesec maj će korisnicima biti fakturisani samo iznosi za priključnu snagu (fiksni troškovi bez energijskog dijela iznosa), što znači da će biti značajno manji od iznosa koji se fakturiše u mjesecima tokom sezone grijanja.

Molimo naše korisnike za razumijevanje, kako bismo spremni dočekali zimski period i minusne temperature.