Saopštenje za javnost

Toplane trebaju saglasnost nadležnih organa za puštanje grijanja u periodu remonta između dvije zimske sezone

Saopštenje za javnost

Toplane trebaju saglasnost nadležnih organa za puštanje grijanja u periodu remonta između dvije zimske sezone

Radi transparentnog i potpunog informisanja naših korisnika, građana Kantona Sarajevo, želimo još jednom istaći da je prema  Kantonalnoj Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, grijna sezona završena 17.05.2020. godine.
Prema planu remonta postrojenja koji se provodi dugi niz godina, započeli smo remont kotlovonica prema unaprijed utvrđenom rasporedu. U stalnoj smo komunikaciji sa nadležnim organima od prvog dana pada temperatura, a u nastavku vas informišemo o posljednjem dopisu koji je upućen istima:

„Informišemo vas da u roku od 24 sata od momenta izdavanja naloga mogu se pokrenuti sva postrojenja u minimalnom kapacitetu koji je dovoljan za ovakve vanjske temperature i zagrijavati sve stambene jedinice iz sistema. Napominjemo da smo u fazi remonta i zatvaranjem koltova koji podliježu inspekcijskom pregledu i njihovim pokretanjem pravimo prekršaj, te pravimo rizik u slučaju nezgode, i ne radimo u skladu s Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Sl. novine KS, broj: 22/16). Za pokretanje postrojenja u ovom slučaju potreban je nalog Vlade KS“.

Izvorni dopis možete vidjeti na ovom linku.

Također, bitno je naglasiti da će kroz račune za mjesec maj korisnicima biti fakturisani samo iznosi za priključnu snagu (fiksni troškovi bez energijskog dijela iznosa), za korisnike koji plaćaju po paušalu, što znači da će biti značajno manji od iznosa koji se fakturiše u mjesecima tokom sezone grijanja.