Novi objekat na sistemu Toplana

Objekat Željezničkog školskog centra Sarajevo od naredne sezone grijanja na sistemu Toplana

Novi objekat na sistemu Toplana

Objekat Željezničkog školskog centra Sarajevo od naredne sezone grijanja na sistemu Toplana

Toplane - Sarajevo su 1. jula 2020.godine sa JU „Željeznički školski centar Sarajevo“ potpisale Ugovor o izgradnji priključnog vrelovoda i toplotne izmjenjivačke podstanice kako bi se objekat ovog srednjoškolskog centra ukupne površine 3.271 m² od naredne sezone grijanja zagrijavao putem toplifikacionog sistema kotlovnice Živko Jošilo.

Realizacija projekta podrazumijeva izradu projektne dokumentacije toplotno-izmjenjivačke podstanice,  izradu izvedbenog projekta unutrašnjih instalacija centralnog grijanja objekta, izvođenje svih mašinskih i građevinskih radova na izgradnji priključnog vrelovoda u dužini od cca 40 m, izgradnju toplotne podstanice instalisane snage 500 Kw, realizaciju svih inženjering poslova, te puštanje u pogon toplotne podstanice uz prethodno obavljanje probnog rada iste.

Priključenje objekta predstavlja provedbu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Kantona Sarajevo u okviru projekta  „Povećanje energijske efikasnosti u javnom sektoru kroz povećanje energijske efikasnosti na javnim objektima u Kantonu Sarajevo“. 

Realizacijom ovih aktivnosti se postiže efikasnije iskorištenje postojećih sistema, ukida se još jedna kotlovnica koja je kao osnovni energent koristila tečno gorivo, odnosno daje se doprinos boljem kvalitetu zraka u centru grada, te je osigurano sigurnije snabdijevanje korisnika toplotnom energijom.                                                                                                                                     KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o.

Sarajevo, 01. 07. 2020.godine