TOPLO JUTRO SARAJEVO

KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. počele sa isporukom toplotne energije

TOPLO JUTRO SARAJEVO

KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. počele sa isporukom toplotne energije

S obzirom da je u prethodna dva dana prosječna dnevna temperatura vanjskog zraka bila ispod 12ºC, te da se prema zvaničnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednim danima predviđaju niže temperature vanjskog zraka u jutarnjim i večernjim satima, u cilju pravovremenog djelovanja i zadovoljstva korisnika, KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. su danas počele sa zagrijavanjem objekata na svom toplifikacionom sistemu.

S obzirom na odredbe iz Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, ističemo da će dnevni režim zagrijavanja objekata isključivo zavisiti od kretanja vanjske temperature vazduha.

Podsjećamo vas da je, prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, obaveza upravnika (upravitelja) zgrada održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, te da se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom trebate obratiti istim.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati jedan od telefonskih brojeva naših službi koji su navedeni na poleđini računa - Informacije korisnicima usluga ili putem naše web stranice.