SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sezona grijanja za 2018/2019. godinu u Sarajevu još nije završena

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sezona grijanja za 2018/2019. godinu u Sarajevu još nije završena

Obavještavamo korisnike usluge centralnog grijanja u Sarajevu da će KJKP "Toplane" Sarajevo" d.o.o. u skladu sa Uredbom o opštim ulovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, a imajući u vidu temperaturu vanjskog zraka i u narednim danima vršiti funkciju zagrijavanja. Dnevni režim rada kotlovskih postrojenja će prvenstveno zavisiti od temperature vanjskog zraka.