POSJETA PREMIJERA KANTONA SARAJEVO

Premijer KS Edin Forto i Ministar ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić posjetili KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o.

POSJETA PREMIJERA KANTONA SARAJEVO

Premijer KS Edin Forto i Ministar ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić posjetili KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o.

U fokusu: Implementacija projekata iz Strategije razvoja sistema daljinskog grijanja KS Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i Ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Srđan Mandić su danas posjetili Toplane Sarajevo. Tom prilikom organizovan je radni sastanak koji je tematski bio posvećen početku predstojeće sezone grijanja i implementaciji projekata koji se prvenstveno odnose na razvoj i proširenje daljinskog grijanja na području KS, te budući razvoj i unapređenje tehničko - tehnološkog procesa proizvodnje toplotne energije, a u skladu sa usvojenom Strategijom razvoja sistema daljinskog grijanja KS. Enver Zornić, direktor Preduzeća je istakao da su KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. u periodu van sezone grijanja poduzele sve neophodne aktivnosti na remontu i rekonstrukciji toplifikacionog sistema, kako bi Preduzeće u skladu sa Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju distribuciju i korištenje toplotne energije već od 20. septembra bilo pogonski spremno za početak nove sezone grijanja. Vezano za implementaciju razvojnih projekata, Premijer KS i Resorni ministar su obećali pružanje podrške i pomoć u implementaciji svih onih projekata koji će u konačnici doprinijeti razvoju toplifikacionog sistema, povećanju energijske efikasnosti, smanjenju potrošnje energenata i zaštiti okoliša. Tokom posjete upriličen je prigodan obilazak kotlovnice "K5" na Alipašinom polju i Glavnog nadzornog centra sistema telemetrije Toplana -"MSC"-a.