IMENOVAN DIREKTOR

Enver Zornić imenovan za Direktora KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o.

IMENOVAN DIREKTOR

Enver Zornić imenovan za Direktora KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o.

Nadzorni odbor KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. je na svojoj sjednici održanoj 05. septembra 2019. godine, a nakon prethodno provedene konkursne procedure imenovao Envera Zornića, dipl. ecc na poziciju Direktora KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o., na mandatni period od četiri godine. Enver Zornić je u prethodna 3 mjeseca obnašao funkciju vršioca dužnosti Direktora Toplana Sarajevo. Prioritet djelovanja Toplana kao kolektiva će u narednom periodu između ostalog biti fokusiran na unaprijeđenje usluge, veće zadovoljstvo korisnika, implementaciju "Strategije razvoja daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo", na uvođenje novih tehnologija radi povećanja energijske efikasnosti i zaštite okoliša.