INFORMACIJA

Predstavnici Toplana učesnici konferencije "Jačanje korporativnog upravljanja javnih preduzeća u BiH kroz antikoruptivne programe"

INFORMACIJA

Predstavnici Toplana učesnici konferencije "Jačanje korporativnog upravljanja javnih preduzeća u BiH kroz antikoruptivne programe"

Udruženje za borbu protiv korupcije "Transparency International Bosne i Hercegovine" je 17. septembra u Sarajevu organizovao konferenciju pod nazivom "Jačanje korporativnog upravljanja javnih preduzeća u BiH kroz antikoruptivne programe" na kojoj su predstavljeni rezulatati analize o stanju javnih preduzeća u BiH sa posebnim fokusom na postojeće mehanizme za prevenciju i borbu protiv korupcije u javnim preduzećima u BiH, a na kojoj su aktivno učešće uzeli i predstavnici KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Cilj cjelokupnog projekta je unapređenje internih mehanizama za prevenciju i borbu protiv korupcije u javnim preduzećima kao i jačanje kapaciteta korporativnog upravljanja u javnim preduzećima u BiH. Konferenciji "Jačanje korporativnog upravljanja javnih preduzeća u BiH kroz antikoruptivne programe", je u proteklih osam mjeseci prethodila organizacija serije treninga o korištenju i implementaciji priručnika "Suzbijanje korupcije i kreiranje planova integriteta u javnim preduzećima" radi efikasnijeg planiranja antikorupcijskih aktivnosti u preduzećima, kreiranja planova integriteta kao preventivnog mehanizma pomoću kojeg su preduzeća uradila procjenu koruptivnih tačaka i rizika, definisala mjere za njihovo smanjenje s ciljem unapređenja transparentnosti, odgovornosti i integriteta, te izvršila evaluaciju kreiranog plana integriteta radi provjere usklađenosti sa definisanom metodologijom i njenom konzistentnom primjenom od strane preduzeća. Pored predstavnika "TI BiH" i "Toplana Sarajevo" na konferenciji su uzeli učešće i predstavnici Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, predstavnici drugih preduzeća koji su aktivno učestvovali u provedenim aktivnostima, relevantni predstavnici drugih institucija, te organizacija civilnog društva i medija. Toplane Sarajevo svojim aktivnim učešćem u implementaciji projekta i partnerskim odnosom sa "TI BiH", kao društveno odgovorna kompanija žele doprinijeti razvoju zajednice, jačanju društva i osiguranju većeg povjerenja građana u rad svih preduzeća općenito, te postati primjer i motivacija ostalim da budu dio procesa jačanja integriteta u našoj zemlji.