INFORMACIJA

KJKP "Toplane- Sarajevo" d.o.o. stavljaju u pogon funkciju centralnog grijanja

INFORMACIJA

KJKP "Toplane- Sarajevo" d.o.o. stavljaju u pogon funkciju centralnog grijanja

KJKP "Toplane- Sarajevo" d.o.o. stavljaju u pogon funkciju centralnog grijanja.