PONIŠTENJE

Poništenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

PONIŠTENJE

Poništenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

Poništenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos