JAVNI POZIV

Alagić pozvao investitore na saradnju sa KJKP Toplane-Sarajevo

JAVNI POZIV

Alagić pozvao investitore na saradnju sa KJKP Toplane-Sarajevo

SARAJEVO, (Patria) - Direktor KJKP "Toplane-Sarajevo" Berin Alagić uputio je Javni poziv svim investitorima na direktnu saradnju sa Toplanama. "U Kantonu Sarajevo danas imamo više desetina hiljada individualnih ložista koja su u velikom broju direktni zagađivači zraka čemu smo i sami svjedoci u ovom periodu godine. Koristimo ovu priliku da javno pozovemo sve investitore koji investiraju u izgradnju stambenih i poslovnih objekata i prostora na uspostavljanje direktne saradnje u kojoj imamo win-win situaciju za investitore, buduće kupce stanova i ostale građane Sarajeva. Prednosti centralnog grijanja sa kotlovnicom nad etažnim grijanjem sa kombi bojlerima, u zgradama sa većim brojem stanova, su višestruke i odnose se na sve učesnike u tom procesu, ali i na ostale građane koji nisu vezani za predmetni objekat", navodi Alagić. - Prednost za investitora se odnosi na cijenu kotlovnice čiji su troškovi izgradnje niži za preko 50% u odnosu na cijene ugradnje kombi bojlera i plinskih setova za zgrade i objekte sa 50 -100 stanova/prostora. - Investitoru ostaje na raspolaganju i veća površina stanova jer nema veliki broj dimnjaka koji prolaze kroz objekat, dok je sigurnost građana i imovine značajno veća jer nema plinskog razvoda po cijelom objektu. - Prednost za buduće stanare se ogleda u tome što isti nisu zaduženi za održavanje, servisiranje i upravljanje sistema grijanja jer kotlovnicom upravlja stručni operater, dok su stanari samo zadovoljni korisnici. Također, novi toplifikacioni sistemi omogućavaju i pripremu tople sanitarne vode, te grijanje tokom cijele godine kako god odgovara korisnicima, a da se pri tome utrošak toplotne energije plaća se prema njenoj stvarnoj potrošnji. - Prednosti za sve građane se odnose na znatno manje emisije štetnih tvari iz jedne kontrolirane kotlovnice, nego iz 50 - 100 odvojenih ložišta koji rade manje više nekontrolirano, čime Toplane Sarajevo direktno doprinose smanjenju zagađenja zraka. Na zadovoljstvo svih strana možemo istaći da smo samo u ovoj godini uspostavili direktnu saradnju sa značajnim brojem investitora, gdje smo u konačnici preuzeli ili je u toku preuzimanje kotlovnica na upravljanje. U saradnji sa Kantonom, lokalnim opštinama, investitorima i krajnjim korisnicima želimo da damo svoj doprinos da se u Kantonu Sarajevo uspostavi sistem u kojem profesionalni operateri poput Toplana upravljaju sistemom grijanja, čime će se drastično i dugoročno smanjiti zagađenje zraka. To je moguće samo ukoliko budemo radili zajedno. Izvorni tekst možete pročitati i na portalu novinske agencije Patria preuzeto sa portala "NA PATRIA"