ISKLJUČENJE

Objekat "BOSMAL" je prvi dužnik isključen sa sistema centralnog grijanja Toplana Sarajevo

ISKLJUČENJE

Objekat "BOSMAL" je prvi dužnik isključen sa sistema centralnog grijanja Toplana Sarajevo

Kako je danas i najavljeno Toplane Sarajevo su započele aktivnosti na isključenju dužnika, i to pravnih lica. Prvi korisnik koji je isključen sa sistema centralnog grijanja zbog neizmirenih obaveza je firma: "BCC MANAGEMENT D.O.O." SARAJEVO (objekat BOSMAL). Aktivnosti na isključenju korisnika zbog neizmirenih obaveza za pruženu uslugu prema Toplanama se nastavljaju.