Izvještaj o dužnicima - pravnim licima

Izvještaj o dužnicima - pravnim licima na dan 05.02.2020. godine