Priključenje novoizgrađenog objekta Sarajevo - Tower

Sve spremno za priključenje novoizgrađenog objekta Sarajevo - Tower na toplifikacioni sistem Toplana Sarajevo

Priključenje novoizgrađenog objekta Sarajevo - Tower

Sve spremno za priključenje novoizgrađenog objekta Sarajevo - Tower na toplifikacioni sistem Toplana Sarajevo

Na osnovu zahtjeva investitora ''Ans Drive'' d.o.o. Sarajevo za priključenje novoizgrađenog objekta Sarajevo Tower, u ul. Kolodvorska, na toplifikacioni sistem Toplana, a po prethodno izvršenoj analizi o mogućnosti priključenja i izrađenom idejnom rješenju, Toplane su izvršile sve neophodne radove kako bi se Sarajevo – Tower od naredne sezone grijanja zagrijavao putem sistema kotlovnice Živko Jošilo.

Jedna od koordinatora  projekta Anesa Librić – Tomić,  dipl.ing.maš. ispred objekta Sarajevo Tower

Prema riječima koordinatora projekta Anese Librić - Tomić i Milade Šimić radovi na izgradnji  potpuno novog vrelovoda u dužini trase od 400 metara, a koji su započeti u novembru 2019. godine tj., nakon potpisivanja Ugovora i dobijanja svih potrebnih saglasnosti od nadležnih institucija su trajali tri mjeseca.

Radovima na izgradnji novog vrelovoda su prethodile aktivnosti na izradi kompletne tenderske dokumentacije za neophodne nabavke i izradi izvedbenog mašinskog i građevinskog projekta vrelovoda.

Realizacijom ovog projekta sve je spremno za priključenje objekta angažovane snage 2300 kW, sa 495 stambenih jedinica na sistem centralnog zagrijavanja Toplana.
Sve aktivnosti provedene u okviru realizacije ovog značajnog projekta izgradnje priključnog vrelovoda za objekat Sarajevo Tower, kao što su inženjering poslovi i projektovanje, nadzor nad izvođenjem radova, te nabavka opreme i izvođenje mašinskih radova uspješno su izvršene vlastitim kapacitetima Toplana.

Berin Alagić, direktor KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. još jednom upućuje Javni poziv svim investitorima na direktnu saradnju sa Toplanama, jer se implementacijom projekata poput ovoga na najbolji način daje doprinos zaštiti čovjekove okoline i smanjenju zagađenosti glavnog grada BiH.