Obavijest o radovima

Pregled objekata koji se ne griju na dan 30.6.2022.

Kotlovnica Adresa Nadležnost Nosilac radova Planirani rok završetka Broj stanova Razlog negrijanja