Obavijest o radovima

Pregled objekata koji se ne griju na dan 21.5.2024.

Kotlovnica Adresa Nadležnost Nosilac radova Početak radova Planirani rok završetka Broj stanova Razlog negrijanja