Obavijest o radovima

Pregled objekata koji se ne griju na dan 25.9.2023.

Kotlovnica Adresa Nadležnost Nosilac radova Početak radova Planirani rok završetka Broj stanova Razlog negrijanja