Obavijest o radovima

Pregled objekata koji se ne griju na dan 5.3.2024.

Kotlovnica Adresa Nadležnost Nosilac radova Početak radova Planirani rok završetka Broj stanova Razlog negrijanja
Koševo Patriotske Lige br. 33 Vlasnik Petak, 09.02.2024. 12:00 - 1 Curenje na toplovodu.