Dokumenti

U ovom dijelu možete naći dokumente kojim je uređen rad KJKP Toplane Sarajevo, zahtjeve koje podnosi krajnji kupac, kao i tipske ugovore koji se potpisuju između krajnjeg kupca i KJKP Toplane Sarajevo.

Objašnjenje stavki računa
Potrebna dokumentacija za izdavanje saglasnosti
Vodič za pristup informacijama
Opšti i tehnički zahtjevi za mjerila toplotne energije koja se ugrađuju na sistem KJKP Toplane
Zahtjev za inspekciju/verifikaciju mjerila toplotne energije
Zahtjev za mjerenje polutanata
Procedura prigovora i žalbi
Ugovor - Objekti bez mjerenja
Ugovor - Objekti sa mjerenjem
Ugovor - Objekti sa mjerenjem (više korisnika)
Lista odobrenih mjerila utroška toplotne energije koja se mogu ugrađivati na sistem Toplana - Sarajevo