Zakoni i drugi propisi

Ustav Kantona Sarajevo
Zakon o komunalnim djelatnostima
Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije
Informacija o novinama u Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju,isporuku i korištenje toplotne energije
Odluka o usvajanju tarifnog sistema davaoca usluge KJKP
Politika protiv podmićavanja
Etički kodeks KJKP “Toplane-Sarajevo“ d.o.o.
Strategija za borbu protiv korupcije u KJKP “Toplane-Sarajevo“ d.o.o. sa Akcionim planom 2018/2019. godinu
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštite lica koje prijavi korupciju u KJKP “Toplane-Sarajevo“ d.o.o.
Plan integriteta KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o.
Izmjena Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije