O Toplanama

KJKP „Toplane–Sarajevo“ su moderno organizirana kompanija iz oblasti energetike, pouzdan i efikasan nosilac funkcije javnog gradskog grijanja.

Osnovani smo 3. novembra 1977. godine kao samostalna organizacija Toplane Sarajevo. Dvije godine nakon toga otpočela je rekonstrukcija i konverzija kotlovnica na prirodni gas. Bio je to značajan korak Toplana Sarajevo ka smanjenju zagađenosti zraka u gradu i povećanju ekonomičnosti toplifikacijskih sistema. Od tada, pa sve do danas kompanija će zaštitu čovjekove sredine održati u samom vrhu svojih prioriteta.

KJKP „Toplane–Sarajevo“ su moderno organizirana kompanija iz oblasti energetike, pouzdan i efikasan nosilac funkcije javnog gradskog grijanja.

Integrisani sistem upravljanja kvalitetom, okolinom, zdravljem i sigurnošću implementiran je u svim organizacionim dijelovima preduzeća bez izuzeća, u saglasnosti sa standardima ISO 9001:2008 i BAS ISO 14001:2006 i BS OHSAS 18001:2007,

Naša misija koju želimo ostvariti je:

Osiguranje kvaliteta okoline na području Kantona Sarajevo - Održavanje stabilnog energetskog sistema kao i učešće u profiliranju energetske politike u Kantonu Sarajevo.

Tri osnovne funkcije:

Osnovna djelatnost:

Dodatna djelatnost:


Osnovne informacije
 
KJKP Toplane – Sarajevo d.o.o.
Semira Frašte 22
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 
Broj registracije: 65-01-0427-12, Općinski sud u Sarajevu
 
Porezni broj: 01632788
 
Identifikacioni broj: 4200353740001

PDV broj: 200353740001

 
Misija i vizija Preduzeća
Odluka o informisanju zainteresovanih strana o okolinskim i bezbjednosnim učincima proisteklih iz poslovanja KJKP