O Toplanama

KJKP „Toplane–Sarajevo“ su moderno organizirana kompanija iz oblasti energetike, pouzdan i efikasan nosilac funkcije javnog gradskog grijanja.

Osnovani smo 3. novembra 1977. godine kao samostalna organizacija Toplane Sarajevo. Dvije godine nakon toga otpočela je rekonstrukcija i konverzija kotlovnica na prirodni gas. Bio je to značajan korak Toplana Sarajevo ka smanjenju zagađenosti zraka u gradu i povećanju ekonomičnosti toplifikacijskih sistema. Od tada, pa sve do danas kompanija će zaštitu čovjekove sredine održati u samom vrhu svojih prioriteta.

KJKP „Toplane–Sarajevo“ su moderno organizirana kompanija iz oblasti energetike, pouzdan i efikasan nosilac funkcije javnog gradskog grijanja.

Integrisani sistem upravljanja kvalitetom, okolinom, zdravljem i sigurnošću implementiran je u svim organizacionim dijelovima preduzeća bez izuzeća, u saglasnosti sa standardima ISO 9001:2008 i BAS ISO 14001:2006 i BS OHSAS 18001:2007,

Naša misija koju želimo ostvariti je:

Osiguranje kvaliteta okoline na području Kantona Sarajevo - Održavanje stabilnog energetskog sistema kao i učešće u profiliranju energetske politike u Kantonu Sarajevo.

Tri osnovne funkcije:

Osnovna djelatnost:

Dodatna djelatnost:

 
Misija i vizija Preduzeća
Odluka o informisanju zainteresovanih strana o okolinskim i bezbjednosnim učincima proisteklih iz poslovanja KJKP