Centri za korisnike

S ciljem poboljšanja komunikacije sa postojećim i potencijalnim korisnicima, informisanja postojećih korisnika i kvalitetne korisničke podrške, KJKP "Toplane-Sarajevo“ d.o.o. su otvorile CENTRE ZA KORISNIKE:

  •          ČENGIĆ VILA (u ulici Džemala Bijedića do br. 72), kontakt telefon broj 033/ 678 395;
  •          ALIPAŠINO POLJE (u ulici Semira Frašte br. 22), kontakt telefon broj 033/ 468 867;
  •          ZETRA (u ulici Alipašina bb - Kotlovnica Zetra), kontakt telefon broj 033/ 205 372.

Radno vrijeme Centara za korisnike je od 7:30-16:00 (od ponedjeljka do petka), a subotom (prve 3 u mjesecu) je od 08:00-14:00 (izuzev CZK Zetra).

Također, korisnicima usluga  KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., KJKP „Sarajevogas“ d.o.o., KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. i KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo omogućen je prijem uplata u Centrima za komunalne usluge:

  •          u ulici Envera Šehovića br. 14, kontakt telefon broj 033/ 618 411;
  •          u ulici Dobrinjske bolnice br. 15, kontakt telefon broj 033/ 549 245.

Radno vrijeme Centra u ulici Envera Šehovića br. 14 je od 7:30-16:00 (od ponedjeljka do petka), a subotom od 08:00-14:00.

Radno vrijeme Centra u ulici Dobrinjske bolnice br. 15 je od 7:30-16:00 (od ponedjeljka do petka).


U našim Centrima za korisnike možete: