Organizaciona struktura

KJKP Toplane Sarajevo je kantonalno javno komunalno preduzeće organizirano u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Preduzeća su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.


Skupština Preduzeća

Punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo radi vršenja ovlaštenja Skupštine u KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. / predsjednik Skupštine Preduzeća:

Ismar Adžajlić, dipl.ing.el., rođen 24.04.1987. godine u Trebinju


Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dragan Duvnjak, dipl. ing.el., rođen 09.09.1977. godine u Sarajevu

Članovi Nadzornog odbora:

Enver Smajkan, dipl. pravnik, rođen 07.09.1962. godine u Foči,

Fikret Nukica, dipl.ing.el., rođen 21.05.1955. godine u Dragovićima, Općina HadžićiUprava

Direktor KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o., Sarajevo

Sejfo Ušanović, dipl. ecc, rođen 09.06.1959. godine, Goražde

 

Izvršni direktor tehničkih poslova:

Mr sci. Mirza Musić, dipl. ing.maš., rođen 18.05.1982. godine, Sarajevo

 

Izvršni direktor pravnih, općih i ekonomskih poslova:

Amel Đogić, dipl. pravnik, rođen 08.01.1990. godine, Sarajevo

 Odbor za reviziju

Predsjednica Odbora za reviziju:

Muamera Šišić, dipl. ecc., rođena 16.11.1969. godine u Visokom,

 
Članovi:

Mr.sc. Advija Alihodžić, dipl. ecc., rođena 06.05.1961. godine, Sokolac,

Imad Rapa, dipl. pravnik, rođen 10.09.1970. godine u Sarajevu

Mr sci. Almina Mujčić, dipl. ecc., rođena 04.04.1966. godine u Sarajevu (Članica Odbora za reviziju bez prava glasa - Direktorica Odjela interne revizije)