Poslovnik o radu Komisije
Poslovnik o radu Komisije
Poslovnik o utvrđivanju o načinu provođenja usmenog i pismenog ispita, te kriteriji bodovanja kandidata po Javnom oglasu za prijem radnika u radni odnos
Javni oglas
Javni oglas
Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme
Odluka i pitanja za pismeni i usmeni ispit
Odluka i pitanja za pismeni i usmeni ispit
Pitanja za pismeni i usmeni ispit, te Lista propisa i literature iz koje će se polagati ispit po Javnom oglasu koji će biti objavljen 06.06.2023. godine
Obavijest o radovima
Informacije o radovima i održavanju distributivne mreže
Sva kotlovska postrojenja su u funkciji.