Odluka i pitanja za pismeni i usmeni ispit
Odluka i pitanja za pismeni i usmeni ispit
Pitanja za pismeni i usmeni ispit, te Lista propisa i literature iz koje će se polagati ispit po Javnom oglasu koji će biti objavljen 06.06.2023. godine
Javni konkurs
Javni konkurs
Izbor Predsjednika i članova Odbora za reviziju
Javni poziv
Javni poziv
Učešće u projektu "Sufinansiranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo"
Obavijest o radovima
Informacije o radovima i održavanju distributivne mreže
Sva kotlovska postrojenja su u funkciji.