Vršimo provjeru, kontrolu i ispitivanje gasnih instalacija

Naši ovlašteni serviseri vrše usluge godišnje provjere, kontrole i ispitivanja gasne ložišne instalacije i usluga mjerenja emisije zagađujućih materijala, kao godišnje provjere, kontrole i ispitivanja za kombinovane gorionike,  sa izdavanjem odgovarajuće dokumentacije.

Kontrole se vrše za gorionike snage od 100 kW do 10.000 kW.