Kontakt

Direkcija:

71000 Sarajevo, Semira Frašte 22
Telefon + 387 33 45 00 30; 45 00 47
Fax + 387 33 45 05 27


Služba razvoja:

Topal Osman paše 22
Telefon + 387 33 61 23 38, 61 23 42
Fax + 387 33 71 45 70


Centri za korisnike: