Javne nabavke

Datum Vrsta dokumenta Naziv dokumenta
Pravilnik za postupak nabavke
Realizacije ugovora / okvirnih sporazuma za 2019. godinu
Realizacije ugovora / okvirnih sporazuma za 2020. godinu
Realizacije ugovora / okvirnih sporazuma za 2021. godinu
Pravilnik o postupku direktnog postupka
Plan nabavke za 2022 godinu
Plan nabavke za period 2022 - 2024 godinu
Odluka o usvajanju izmjene Plana nabavke za 2022. godinu
Realizacije ugovora / okvirnih sporazuma za 2022. godinu
Rebalans Plana nabavki za 2022. godinu
Popis privrednih subjekata po osnovu sukoba interesa
Plan nabavke za 2023 godinu
Plan nabavke za period 2023 - 2025 godinu
Odluka izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023. godinu I
Odluka izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023. godinu II
Plan nabavke za 2024 godinu
Plan nabavke za period 2024 - 2026 godinu
Izmjene i dopune Plana nabavki za 2024. godinu