Cjenovnik

Informacije o cijenama usluga KJKP "Toplane Sarajevo", naknade za održavanje i verifikaciju individualnih mjerila, te način obračuna usluga centralnog grijanja u slučaju prekida isporuke toplotne energije.

Odluka o usvajanju Izmjena Tarifnog sistema KJKP
Odluka o načinu obračuna usluge centralnog grijanja u slučaju prekida isporuke toplotne energije
Odluka o visini tarifnih stavova
Odluka o usvajanju tarifnog sistema davaoca usluge KJKP
Cjenovnik usluga KJKP Toplane Sarajevo
Odluka o cijeni iznosa mjesečne naknade za održavanje i verifikaciju individualnog mjerila
Odluka o visini tarifnih stavova (februar 2022.)
Odluka o visini tarifnih stavova (april 2022.)
Odluka o visini tarifnih stavova (novembar 2022.)
Odluka o umanjenju računa za decembar 2022. godine
Odluka o visini tarifnih stavova (januar 2023)