Cjenovnik

Informacije o cijenama usluga KJKP "Toplane Sarajevo", naknade za održavanje i verifikaciju individualnih mjerila, te način obračuna usluga centralnog grijanja u slučaju prekida isporuke toplotne energije.

Cjenovnik usluga KJKP Toplane Sarajevo
Odluka o umanjenju računa za decembar 2022. godine
Odluka o visini tarifnih stavova (april 2023)
Cjenovnik ostalih usluga
Izmjenjeni cjenovnik ostalih usluga