Obavještenje korisnicima

Rad blagajni

Obavještenje korisnicima

Rad blagajni

Obavještavamo korisnike centralnog grijanja da Centar za komunalne usluge u ul.Envera Šehovića br.14 , na Dolac Malti, neće raditi sutra (subota 15.06.2024.godine) a na osnovu Odluke Uprave KJKP „Sarajevogasa“ d.o.o. Sarajevo.

Centar za komunalne usluge u ulici Dobrinjske bolnice br.15 -  Dobrinja, neće raditi dana 17.06.2024. godine (ponedjeljak), a na osnovu obavijesti od strane Općine Novi Grad Sarajevo.

Prijem uplata na našim naplatnim mjestima (CZK Alipašino polje i CZK Čengić Vila), će se vršiti po standarnom rasporedu.