Mjerimo emisije polutanata

Toplane u okviru svoje Laboratorije vrše slijedeće usluge: mjerenje emisije zagađujućih materijala u kotlovnicama za proizvodnju toplotne energije, kontrola otpadnih voda, kontrola tehnoloških voda u procesu proizvodnje i distribucije toplotne energije, te mjerenje hidrauličnih parametara i čišćenje pločastih izmjenjivača, sa izdavanjem odgovarajuće dokumentacije.

Certifikat o akreditaciji - Odjel mjerenja polutanata
Dodatak o akreditaciji - Odjel mjerenja polutanata
Dopis o produženju akreditacije - Odjel mjerenja polutanata