Vršimo ispitivanje sigurnosnih ventila i manometara. Čistimo pločaste izmjenjivače topline i mjerimo parametre nakon čišćenja.