Otplata duga na rate

U slučaju nemogućnosti jednokratnog izmirenja dospjelog duga za centralno grijanje, postoji mogućnost ugovaranja plaćanja dugovanja u više mjesečnih rata, zavisno od iznosa dugovanja i sredstva obezbjeđenja izmirenja dugovanja.

*Sva polja su obavezna

Ukoliko se zahtjev korisnika ocijeni opravdanim (u smislu sredstava obezbjeđenja), pristupa se zaključenju ugovora o izmirenju dospjelog duga na rate.
Dodatne informacije o mogućnostima ugovaranja izmirenja dospjelog duga na rate, možete dobiti u Centrima za korisnike.