E-račun

Dostava računa u elektronskom obliku putem e-maila.

KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. je realizovalo Projekat „e-račun“ kojim je omogućena dostava računa putem e-mail adrese svim zainteresiranim korisnicima koji se uspješno registruju putem naše web stranice, odnosno koji budu registrovani nakon podnošenja zahtjeva u jednom od naših centara za korisnike.

Smanjenjem broja odštampanih računa za centralno grijanje koji Vam dostavljamo svakog mjeseca, doprinosimo smanjenju negativanog uticaja na okoliš u Kantonu Sarajevo i povećanju efikasnosti pri korištenju energije, papira i tinte.

Dodatan doprinos Projektu, daju svi naši korisnici koji putem elektronskih usluga banaka (internet ili mobilnog bankarstva) plaćaju naše račune, uključujući i korisnike usluga komercijalnih banaka „e-uplatnica“; „e-režije“, „PLATI RAČUNe“ i „ClickPay“.

Korisničko uputstvo za dostavu računa putem e-maila možete preuzeti ovdje.

Ukoliko imate određenih poteškoća prilikom podnošenja zahtjeva putem naše web stranice, molimo da nas kontaktirate na telefon broj: 033/678-145 ili e-mail: [email protected]


NAPOMENA: Za sve korisnike koji su se u prethodnom periodu registrovali za dostavljanje mjesečnih računa u elektronskoj formi putem ElGato platforme i dostavili ispunjen Zahtjev, usluga dostave računa putem e-maila je već aktivirana. Korisnici koji su i dalje zainteresirani primati račune putem ElGato platforme mogu podnijeti zahtjev za uvođenje usluge u svim našim centrima za korisnike, ali se predhodno moraju registrovati na ElGato portalu.

Korisnici usluge koji žele primati račune putem ElGato platforme, nakon što izvrše registraciju na ElGato portalu, mogu podnijeti zahtjev za uvođenje usluge u svim našim centrima za korisnike.

Ispunjen Zahtjev možete dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected] ili direktno u našim centrima za korisnike.

Korisničko uputstvo za dostavu računa putem e-maila