Rekonstrukcija kotlovnice "Zvijezda"

Nastavljaju se radovi na najzahtjevnijim projektima KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

Rekonstrukcija kotlovnice "Zvijezda"

Nastavljaju se radovi na najzahtjevnijim projektima KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

U skladu sa dinamičkim planovima KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o, u toku je izvođenje radova na kapitalnim projektima. Na najvećem projektu u posljednjih 20 godina „Rekonstrukcija kotlovnice Zvijezda“ okončani su tehnički najzahtjevniji radovi na demontaži stare opreme koji su podrazumijevali tehnički najsloženije zahvate na iznošenju i odvozu starih kotlova i gorionika, izmjenjivača toplote i ostale opreme. Nakon uspješno izvedenih demontažnih radova, okončane su i aktivnosti na transportu, unosu i pozicioniranju novih kotlova. Radovi na demontaži, unošenju i pozicioniranju novih kotlova obavljeni su pomoću dizalice za velike terete i namjenski izrađene čelične platforme za unos opreme, obzirom da je lokacija na kojoj se nalazi kotlovnica „Zvijezda“ jako zahtjevna za manipulaciju sa gabaritnom opremom.


U predstojećem periodu slijede građevinski radovi na sanaciji objekta, te mašinski i elektro radovi na instaliranju nove opreme.

Pored projekta kompletne rekonstrukcije kotlovnice „Zvijezda“, KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. izvode radove i na drugom kapitalnom projektu „Rekonstrukcija kotlovnice Branka Blažek“ koji obuhvataju zamjenu gorionika i instalacije sistema za hidrauličku optimizaciju rada postrojenja. I ovi radovi se odvijaju zadatom dinamikom.


Također su u toku radovi na implementaciji SCADA sistema u postrojenjima koja nisu bila uvezana u sistem komandnog centra koji je u potpunosti obnovljen.

U toku su i pripremni radovi na zamjeni magistralnog vrelovoda kotlovnice „Hrasno“ u dužini cca 600 m trase.


Svi ovi projekti predstavljaju modernizaciju sistema stabilnosti i sigurnosti u proizvodnji i isporuci toplotne energije korisnicima. Svi radovi na navedenim projektima će biti okončani do početka sezone grijanja u skladu sa Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije.