Obavještenje

Toplane Sarajevo funkcionišu u punom kapacitetu

Obavještenje

Toplane Sarajevo funkcionišu u punom kapacitetu

Povodom novonastale situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19), obavještavamo korisnike, građane Sarajeva da sistem centralnog grijanja funkcioniše stabilno, te da su poduzete sve neophodne mjere da naš sistem ostane u stabilnoj pogonskoj funkciji do kraja tekuće sezone grijanja.

KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. prate u potpunosti preporuke i instrukcije kriznih štabova i Vlade Kantona Sarajevo.

U skladu sa dogovorom Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo poduzete su konkretne preventivne mjere i aktivnosti koje će doprinijeti sprečavanju pojave koronavirusa u Kantonu Sarajevo.

Formiran je Krizni štab unutar Preduzeća koji poduzima sve neophodne mjere na osiguranju zdravlja zaposlenika i osiguranja kontinuiteta obavljanja poslovnih procesa.

Centri za korisnike rade puno radno vrijeme, uz posebne mjere opreza vodeći računa o zdravlju naših korisnika. Poduzete su sve preventivne mjere zaštite, što prevashodno podrazumijeva dezinfekciju i higijensku kontrolu.

Koristimo priliku da pozovemo sve korisnike koji su u mogućnosti da se registruju na "e-račun", te da putem internet bankarstva izmiruju svoje obaveze.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju putem dežurnih telefona:

  • Čengić vila (u ulici Džemala Bijedića do br. 72), kontakt telefon broj 033/ 678 395,
  • Alipašino polje (u ulici Semira Frašte br. 22), kontakt telefon broj 033/ 468 867,
  • Zetra (u ulici Alipašina bb - Kotlovnica Zetra), kontakt telefon broj 033/ 205 372,
  • Centar za komunalne usluge, zajednički Centar za korisnike KJKP "Sarajevogas" d.o.o., KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o., KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. i KJKP "Rad" d.o.o., Sarajevo (u ulici Envera Šehovića br. 14), kontakt telefon broj 033/ 618 411.