Saopštenje za javnost

Završetak sezone grijanja u Kantonu Sarajevo

Saopštenje za javnost

Završetak sezone grijanja u Kantonu Sarajevo

Zahvaljujemo se na povjerenju našim korisnicima, građanima i privrednim društvima u Kantonu Sarajevo. Također, najavljujemo nastavak proširenja mreže korisnika zajedno sa investitorima u građevinske objekte, kojima se zahvaljujemo na dosadašnjoj partnerskoj saradnji, čime zajednički utičemo na smanjenje broja ložišta i zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo. Pogonska spremnost Toplana, a prema Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju, distribuciju i korištenje toplotne energije ostaje do 15. 05. 2020. godine u slučaju niskih temperatura.

Na kraju sezone grijanja, koja je zvanično počela 15.10. 2019. godine, možemo istaći da smo imali temperaturno povoljnu zimsku sezonu, sa do sada 191 danom aktivnog grijanja, posebno ističemo mjesec oktobar zbog čega smo korisnicima sa fiksnim računima umanjili iste za 10%. Uz pojedinačne probleme na zastarjeloj mreži i infrastrukturi koji su riješeni zahvaljujući našim dežurnim timovima kroz 532 intervencije, nismo imali većih zastoja u isporuci toplotne energije.
Obzirom na novonastale okolnosti koristimo priliku da se javno zahvalimo i našim radnicima, posebno službama proizvodnje, distribucije i servisa za doprinos u održavanju kontinuiteta isporuke toplotne energije našim korisnicima u svim vremenskim prilikama.

Na kraju, moramo se osvrnuti i na situaciju u kojoj se nalazimo uzrokovanu pojavom koronavirusa, jer samo zajedno možemo proći kroz ova izazovna vremena. Jako je važno da svi poštujemo naložene mjere prevencije propisane od strane nadležnih organa. Na taj način štitimo svoje, zdravlje članova naših porodica i okoline.