Toplane Sarajevo u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH realizovale prvu fazu projekta

Toplane Sarajevo u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH

Toplane Sarajevo u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH realizovale prvu fazu projekta

Toplane Sarajevo u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH

Toplane Sarajevo su u saradnji sa  Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH realizovale prvu fazu „Projekta hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja Toplana Sarajevo“,  a s krajnjim ciljem iskorištavanja obnovljih izvora energije u sistemu daljinskog grijanja Toplana Sarajevo.   Finansijska sredstva  koja su na osnovu Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH dodijeljena Toplanama  iskorištena  su za izradu projektne dokumentacije.

Ukoliko hidrogeološka ispitivanja pokažu svoju opravdanost u smislu pronalaska geotermalne vode zadovoljavajuće temperature,  nastavit će se izradnja geotermale bušotine na koju će Toplane imati koncesiju i koristiti geotermalnu vodu u sistemu daljinskog grijanja.

Implementacijom ovog Projekta planirano je zagrijavanje Ilidžanskih naselja koje pokrivaju kotlovnice Mala Aleja, Mlade Bosne i Tome Međe.

Realizacijom ovog Projekta uvodi se potpuno novi način zagrijavanja koji isključuje korištenje prirodnog gasa i drugih alternativnih energenata u procesu proizvodnje toplotne energije, što ima neprocjenjiv pozitivan uticaj u doprinosu kvaliteti zraka.