Saopćenje za javnost

KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. počinju sa isporukom toplotne energije

Saopćenje za javnost

KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. počinju sa isporukom toplotne energije

S obzirom da je u prethodna dva dana prosječna dnevna temperatura vanjskog zraka bila ispod 12ºC, te da se
prema zvaničnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednim danima predviđaju niže temperature vanjskog zraka u jutarnjim i večernjim satima, u cilju pravovremenog djelovanja i zadovoljstva korisnika, KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. će od četvrtka, 23. septembra 2021. godine početi sa zagrijavanjem objekata na svom toplifikacionom sistemu.
S obzirom na odredbe iz Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, ističemo da će dnevni režim zagrijavanja objekata isključivo zavisiti od kretanja vanjske temperature vazduha.
Podsjećamo vas da je, prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, obaveza upravika (upravitelja) zgrada održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, te da se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom trebate obratiti istim.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati jedan od telefonskih brojeva naših službi koji su navedeni na poleđini računa - Informacije korisnicima usluga ili putem naše web stranice.