Zeleni ekonomski razvoj

Toplane Sarajevo u sklopu relizacije projekta UNDP-a i Kantona Sarajevo „Zeleni ekonomski razvoj“ vrše priključenje objekata Javnog sektora na sistem centralnog grijanja

Zeleni ekonomski razvoj

Toplane Sarajevo u sklopu relizacije projekta UNDP-a i Kantona Sarajevo „Zeleni ekonomski razvoj“ vrše priključenje objekata Javnog sektora na sistem centralnog grijanja

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. u sklopu projekta UNDP-a i Kantona Sarajevo pod nazivom „Zeleni ekonomski razvoj“, provode aktivnosti na povećanju energijske efikasnosti u javnom sektoru. Trenutno se izvode radovi na priključenju objekata Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta u ulici Patriotske lige u Sarajevu kao i radovi na priključenju objekata JU „Bosanski kulturni centar“, JU „Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo“ i objekta „Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja“ u ulici Branilaca Sarajeva na toplifikacioni sistem Toplana Sarajevo.
Sejfo Ušanović, direktor KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. sa saradnicima i Samir Suljević, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo su obišli lokacije izvođenja radova. Tom prilikom zastupnik Samir Suljević se na licu mjesta uvjerio o značaju ovog projekta sa aspekta doprinosa boljem kvalitetu zraka u centru Grada, o prednostima sistema centralnog zagrijavanja, načinu i dinamici izvođenja radova kao i o drugim pojedinostima vezanim za sam projekat i za Toplane kao preduzeće čiji je Vlasnik i Osnivač Kanton Sarajevo.
Projekat priključenja Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta podrazumijeva izgradnju cca 200 metara toplovoda, te priključenje objekta na toplifikacioni sistem Kotlovnice „Park“, čime je iskorišten preostali slobodni kapacitet od 4 MW na Kotlovnici „Park“. Realizacijom ovog projekta Toplane Sarajevo će putem svog sistema zagrijavati novih 20.000 m2 površine.
Projekat priključenja objekta tri Javne ustanove u ulici Branilaca Sarajeva podrazumijeva izradnju 175 metara nove toplovodne trase, te priključenje objekata na toplifikacioni sistema Kotlovnice „Zvijezda“, čime će Toplane Sarajevo u ulici Branilaca Sarajeva zagrijavati novih 4.670 m2 površine.
Sve aktivnosti na realizaciji projekata izvode Toplane, počevši od izrade projektne dokumentacije do izvođenja svih građevinskih i mašinskih radova. Pored doprinosa boljem kvalitetu zraka, realizacijom ovih aktivnosti se postiže i efikasnije iskorištenje postojećih sistema Toplana.
Projekat „Zeleni ekonomski razvoj“, se realizuje uz podršku i saradnju UNDP-a i Kantona Sarajevo.