Saopštenje za javnost

Poremećaj u snadbjevanju prirodnog gasa u kantonu Sarajevo

Saopštenje za javnost

Poremećaj u snadbjevanju prirodnog gasa u kantonu Sarajevo

Prema najavama KJKP „Sarajevogas“ d.o.o., obavještavamo korisnike centralnog grijanja da je došlo do poremećaja u isporuci prirodnog gasa, kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije, prema KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o.
Za prekid u isporuci prirodnim gasom ni na koji način nisu odgovorne KJKP “Toplane - Sarajevo“ d.o.o.
Kako smo obaviješteni, do poremećaja u isporuci prirodnog gasa je došlo zbog pada pritiska u sistemu, te nemogućnosti „Energoinvest“ d.d. da osigura potrebne količine prirodnog gasa za korisnike KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o.
Napominjemo da smo ispoštovali sve prethodne dogovore sa glavnim snadbjevačem i uvoznikom prirodnog gasa „Energoinvest“ d.d., vezano za nominaciju i potrošnju dnevnih količina prirodnog gasa.
O svim daljim aktivnostima i mjerama ćemo obavijestiti javnost.
Molimo naše korisnike za razumijevanje.