Saopštenje za javnost

Stanje sistema centralnog zagrijavanja nakon prekida isporuke prirodnim gasom

Saopštenje za javnost

Stanje sistema centralnog zagrijavanja nakon prekida isporuke prirodnim gasom

Budući da je zbog kvara na transportnoj trasi gasa u Bugarskoj prekinuta isporuka prirodnog gasa za Bosnu i Hercegovinu, KJKP „Toplane-Sarajevo“, su bile prinuđene da zagrijavanje vrše putem alternativnog goriva.
Velikim naporom i intenzivnom aktivnošću Uprave KJKP „Toplane – Sarajevo“, uspjeli smo da u najkraćem mogućem vremenu reagujemo kako bi naši korisnici imali kontinuiranu isporuku toplotne energije te da naš sistem funkcioniše na potpuno isti način kao i tokom redovne isporuke gasa prema Toplanama.
Prema nezvaničnim informacijama sa kojima trenutno raspolažemo, normalizacija u isporuci prirodnog gasa prema KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. se očekuje danas do kraja dana.

Molimo naše korisnike za strpljenje i razumijevanje