Saopštenje za javnost

Normalizacija u isporuci toplotne energije

Saopštenje za javnost

Normalizacija u isporuci toplotne energije

Obavještavamo korisnike KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o., da smo dana 03.11.2021. godine u večernjim satima, uspostavli redovno zagrijavanje toplotnom energijom putem prirodnog gasa, svim našim potrošačima.
Budući da je došlo kvara na transportnoj trasi u Bugarskoj, te samim tim do totalnog prekida u isporuci prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije, KJKP „Toplane – Sarajevo“d.o.o. su brzom reakcijom i dodatnim naporom, uspjeli postići da naši korisnici imaju kontinuiranu isporuku toplotne energije.
KJKP “Toplane – Sarajevo“, će učiniti sve da ukoliko dođe do ponovljenih vanrednih situacija, koje nismo u mogućnosti predvidjeti, i onaj broj korisnika kojima u prethodnim danima, sa tehničkog aspekta, nismo mogli pružiti usluge isporuke toplotne energije putem alternativnog goriva, bude obezbjeđen nesmetanom isporukom toplotne energije.
KJKP „Toplane -Sarajevo“ d.o.o. se još jednom zahvaljuju našim korisnicima za strpljenje i razumijevanje.