Obavještenje

Prestanak isporuke toplotne energije za objekat Sarajevo Tower

Obavještenje

Prestanak isporuke toplotne energije za objekat Sarajevo Tower

Obavještavaju se korisnici usluge u objektu I 13 – SARAJEVO TOWER da je na zahtjev suinvestitora Smart Invest d.o.o. Sarajevo obustavljena isporuka toplotne energije u Objekat, a nakon što je Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu stavljeno van snage Rješenje Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-19-15850/21 od 20.01.2022. godine, kojim je izdata dozvola za upotrebu Objekta.
 
Imajući u vidu prethodno navedeno, KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, počevši od mjeseca juna 2022. godine, prestaju sa ispostavljanjem računa svim korisnicima usluge.
 
Ponovna isporuka toplotne energije u Objekat otpočeće kada prestane okolnost radi koje je bila obustavljena isporuka.