Saopštenje

KJKP „Toplane – Sarajevo“ svoju djelatnost obavljaju korektno prema svim korisnicima

Saopštenje

KJKP „Toplane – Sarajevo“ svoju djelatnost obavljaju korektno prema svim korisnicima

KJKP „Toplane – Sarajevo“ svoju djelatnost obavljaju korektno prema svim korisnicima i prilikom obavljanja svog posla susrećemo se sa problemima manje ili veće prirode.

KJKP “Toplane – Sarajevo” kao osnovni energent za proizvodnju toplotne energije koriste prirodni gas, dok u slučaju poremećaja dotoka prirodnog gasa 90% postrojenja imaju mogućnost korištenja  alternativnog goriva.

U ovom periodu, van sezone grijanja, KJKP “Toplane – Sarajevo” poduzimaju čitav niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju i rekonstrukciji toplifikacionih sistem ili dijelova sistema, a u cilju bolje pripreme za narednu sezonu.

U cilju tehničke pripreme za predstojeću sezonu grijanja u toku su aktivnosti na remontu kotlovskih postrojenja, toplotnih podstanica kao i pregled distributivne, vrelovodne i toplovodne mreže.

Remont postrojenja se vrši u vrijeme kada grijna sezona nije u toku tj.  u vrijeme kada prema Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju isporuku i korištenje toplotne energije postrojenja za grijanje  ne moraju biti  pogonski spremna.

Pod remontom  postrojenja se podrazumijeva priprema instalacija u toplifikacionim sistemima, te održavanje i zamjena dotrajalih dijelova, na kojima su u toku grijne sezone uočeni tehnički nedostaci, kao i poboljšanja u kvalitetu mašinske i elektro opreme kako bi KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo bile pogonski spremne za početak nove grijne sezone za 2022/2023. godinu, (najkasnije do 20. septembra 2022.godine).

U skladu sa tim, KJKP “Toplane – Sarajevo” izvode niz radova a vrijedno je spomenuti radove:

·        na remontu gorionika i postrojenja

·        ugradnja gorionika,

·        cirkulacionih pumpi na 17 postrojenja,

·        kompletna rekonstrukcija toplotnih podstanica,

·        ugradnja kontrolnih mjerila,

·        sanacija mreže K – 2,

·        otklanjanje kvarova koji su prijavljene kao hitne intervencije.

Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji distributivne mreže, ugradnji cirkulacionih pumpi, ugradnji sistema frekvetne regulacije, uključenja/isključenja korisnika i ugradnji kalorimetara prema zahtjevima korisnika.