KJKP "Toplane – Sarajevo" spremne za sezonu grijanja

Uprava KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. poduzima sve neophodne radnje da se svjetska kriza sa nabavkom i poskupljenjem prirodnog gasa u što manjoj mjeri odrazi na sezonu grijanja u Sarajevu.

KJKP "Toplane – Sarajevo" spremne za sezonu grijanja

Uprava KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. poduzima sve neophodne radnje da se svjetska kriza sa nabavkom i poskupljenjem prirodnog gasa u što manjoj mjeri odrazi na sezonu grijanja u Sarajevu.

Radimo na tome da osiguramo da svi objekti priključeni na postrojenja Toplana budu zagrijani. Pri tome vodimo računa o održavanju stabilnog energetskog sistema Kantona Sarajevo i zaštiti prirodne sredine, poručuje Sejfo Ušanović, direktor KJKP "Toplane – Sarajevo".

Ljeto je već na zalasku, a zima koja dolazi sa sobom nosi i određene izazove. Sezona grijanja koja je pred nama će biti vrlo specifična i neizvjesna s obzirom na situaciju izazvanu agresijom Rusije na Ukrajinu i globalnom krizom u snabdijevanju prirodnim gasom kao ulaznim energentom neophodnim za rad postrojenja za zagrijavanje.
Predsjednica Evropske komisije je nedavno izjavila da bi se EU trebala pripremiti za najgori mogući scenarij kada je riječ o snabdijevanju prirodnim gasom. Nakon što je Rusija prekinula snabdijevanje gasom za 12 država članica, EU se okrenula nabavci gasa od SAD-a, Norveške, zemalja Zaljeva i drugih država.
Da li smo spremni za novu sezonu grijanja
Vlasti Bosne i Hercegovine se također moraju pripremiti na najgori scenarij i već sada poduzeti aktivnosti koje će spriječiti da dođemo u situaciju nestanka gasa i obustave grijanja domaćinstava i poslovnih objekata. Za to je neophodna koordinirana akcija svih relevantnih nivoa vlasti i javnih kompanija koje se time bave.
KJKP "Toplane – Sarajevo" poduzima sve neophodne aktivnosti na pripremi za predstojeću sezonu grijanja. Prirodni gas je osnovni energent kojeg Toplane koriste za proizvodnju toplotne energije, pa je neophodno nabaviti dovoljne količine gasa, bez obzira na njegovu cijenu na svjetskom tržištu. Pored toga uprava Toplana je pokrenula proces nabavke alternativnih goriva za rad postrojenja kod kojih tehničke mogućnosti dozvoljavaju prelazak sa prirodnog gasa na lož ulje i mazut. Oko 90% postrojenja Toplana imaju mogućnost korištenja alternativnog goriva. Međutim, alternativno gorivo nije dugoročno rješenje jer nabavke traju mjesec-dva, kapaciteti skladišnog prostora su limitirani pa se zalihe brzo iscrpe.
Na besprijekorno funkcionisanje Toplana računa preko 50.000 stanova i oko 3.000 poslovnih prostora i objekata priključenih na sistem centralnog zagrijavanja. Nestašica prirodnog gasa bi za sve njih mogla stvoriti probleme, a to bi posebno pogodilo osjetljive kategorije, starije i bolesne osobe i porodice sa malom djecom.