Informacija

Tok remonta i pripremljenost postrojenja od 31.08.2022. – 12.09.2022.

Informacija

Tok remonta i pripremljenost postrojenja od 31.08.2022. – 12.09.2022.

U skladu sa Planom redovnog i preventivnog održavanja za 2022. godinu vrši se kompletan remont postrojenja i instalacija i to:
 • Kotlovska postrojenja
 • Toplotne podstanice
 • Distributivne mreže sa pripadajućim šahtovima
 • Mjerila utroška toplotne energije.
Najveći dio aktivnosti odnosi se na postrojenja za proizvodnju toplotne energije i na ostale dijelove toplifikacionih sistema – distributivne mreže i toplotne podstanice.
Remont postrojenja završen od strane servisa
 • remont gorionika (završene krovne kotlovnice, preostalo 6 kotlovnica), stepen realizacije 97%.
 • remont postrojenja EMR: 100% završen remont elektromotornog razvoda svih postrojenja,
 • remont postrojenja MRO: završeno 95% remonta mjerno-regulacione opreme postrojenja,
 • remont pumpi: Završeno.

Mjerila
Završena je ugradnja tri kontrolna mjerila u B.Blažek, 5 kontrolnih mjerila u kotlovnici Pofalići, završena Ž. Jošila.

Funkcionalne probe
U skladu sa Uredbom o proizvodnji i distribuciji toplotne energije, uredno smo i na vrijeme poslali Obavijest o terminu i Planu provođenja funkcionalnih proba. Napravljene su Obavijest koje će se postaviti na sve ulaze koji se napajaju toplotnom energijom iz postrojenja KJKP Toplane. Poslan je dopis Službi prodaje i naplate sa ciljem obaviještavanja kako Upravnika tako i vlasnika podstanica koje nisu u vlasništvu Toplana a koriste toplotnu energiju iz naših postrojenja. Svi vlasnici podstanica koje nisu u vlasništvu Toplana a koriste toplotnu energiju iz naših postrojenja dužni su dostaviti potvrdu o spremnosti za predstojeću sezonu grijanja. Ukoliko se ista ne dostavi Toplane za te korisnike neće vršiti isporuku toplotne energije.
Što se tiče spremnosti postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije stanje je sljedeće:
 • PJ Centar - postrojenja spremna za vršenje funkcionalnih proba planiranih za 12.09.2022. godine.
Trenutno se radi na zapunjavanju sistema na zadate parametre pritiska u instalacijama.
 • PJ Novo Sarajevo - funkcionalna proba planirana za 13 i 14.09.2022. godine.
 • PJ Novi Grad – Ilidža - funkcionalna proba planirana za 15 i 16.09.2022. godine.

Izvršen je pregled svih posuda pod pritiskom (16) koje su planirane za inspekcijski pregled (u 2022 godini) Termoenergetskog inspektora i dobijena su Rješenja o upotrebi za sve planirane posude / kotlovske jedinice.

Stanje radova na distributivnim mrežama
Završene hitne intervencije (mašinski radovi) od proteklog izvještavanja
 • ul. Grbavička br. 45,
 • u ulici Trg djece Dobrninje br.14
 • u krugu OŠ Hadžići, u toku
Otvorene su još dvije hitne intervencije:
 • za kotlovnicu Zetra u ulici Husrefa Ređića br.5 (DN 65)
 • za dio vrelovoda prema Kulturno sportskom centru Zetra (DN 200).
Trenutno se izvode (građevinski) radovi na zatvaranju kanala i vraćanja u prvobitno stanje u ulici Grbavička br. 45.
Preostali radovi na Hitnim intervencijama:
 - Kotlovnica Podvožnjak ul. Bulevar Meše Selimovića br. 35,
 - Kotlovnica Zetra ul. Husrefa Redžića br.5
 - Kotlovnica Lužani ul. Jahijela Fincija br.17-46
Sistem telemetrjiskog nadzora i upravljanja je u potpunosti spreman za predstojeću sezonu grijanja, izuzev pojedinačnih postrojenja gdje je u toku izvođenje završnih radova unaprijed planski definisanih.
Djelimična rekonstrukcija termoenergetskih postrojenja:
 • Izgradnja kontrolnih mjernih mjesta na izlaznim granama iz kotlovnica
  - U kotlovnicama Živko Jošilo, Branka Blažek i Pofalići je završena izgradnja kontrolnih mjernih mjesta.
 • Sanacija rezervoara
   - Završena sanacija komore rezervoara za tečno gorivo kotlovnice K-2.
 • Izmještanje distributivne mreže
   - Objekat Vila Park, kotlovnica Podvožnjak, dužina trase 65 m, zamjena cijevi DN 80. Izvođenje radova planirano u augustu 2022. godine. Čeka se početak građevinskih radova na izmještanju toplovoda. Građevinske radove izvodi Investitor.
   - Izmještanje dijela toplovoda u ulici Bregovi 39, kotlovnica Lužani, na zahtjev investitora. Dužina trase cca 40 m. Izdavanje urbanističke dozvole je u toku.
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige br.30; površine 19.582 m2 i angažovane snage 2.130 kW.
Priključenje na toplifikacioni sistem kotlovnice „Park“
Radovi na izgradnji priključnog toplovoda, kao i pumpne stanice u objektu su završeni. Objekat je priključen na toplifikacioni sistem KJKP „Toplane-Sarajevo“. U toku je proces tehničkog prijema i dobijanje upotrebne dozvole.

ZAKLJUČAK: Ovom dinamikom radova, sva postrojenja KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. će biti spremna za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u sezoni 2022/2023.
Po okončanju funkcionalnih proba biće urađena Informacija o spremnosti postrojenja.