Posjeta Toplanama

Podrška Republike Češke novim razvojnim projektima u „KJKP“ Toplane – Sarajevo d.o.o.

Posjeta Toplanama

Podrška Republike Češke novim razvojnim projektima u „KJKP“ Toplane – Sarajevo d.o.o.

Dana 14.09.2022. godine KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. su posjetili predstavnici Ambasade Republike Češke i Češke Razvojne Agencije s namjerom da razgovaraju o Projektu Hidrogeološka ispitivanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja KJKP „Toplane – Sarajevo“ i da pruže podršku u njegovoj realizaciji.
Uvaženi gosti su razgovarali sa direktorom KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sejfom Ušanovićem i saradnicima na temu razvojnih projekata Preduzeća, s ciljem realizacije projekta koji prvenstveno ima za cilj povećanje energijske efikasnosti sistema, daljinskog grijanja, racionalne potrošnje toplotne energije. Prednosti ovog Projekta su mnogo niža cijena ulaznog energenta od cijene prirodnog gasa koji će u konačnici doprinijeti smanjenju troškova poslovanja u KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. kao i znatno smanjenju zagađenja okoliša kroz modernizaciju sistema.
KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. su prepoznale dobrobiti korištenja geotermalne vode na području Općine Ilidža, i ušle u projekat istraživanja mogućnosti i korištenja geotermalnih voda, kao obnovljivih izvora energije, za rad postrojenja KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o.
Tri postrojenja KJKP „Toplane – Sarajevo“ – kotlovnice: Mala Aleja, Tome Međe i Mlade Bosne (kotlovnice Tome Međe i Mlade Bosne se uvezuju u kotlovnicu Mala Aleja), su pozicionirane u blizini nalazišta geotermalnih voda i Preduzeće bi da iskoristi tu prednost u procesu proizvodnje toplotne energije.
Predstavnike Ambasade Republike Češke i Češke Razvoje Agencije, smo upoznali sa koracima koji su do sada poduzeti, i onima koji se trebaju poduzeti, da bi se pomenuti projekat realizovao. Naši gosti su pokazali interesovanje za finanasiranje ovog projekta, te su tražili sve relevantne informacije, kako o projektu, tako i o samo preduzeću KJKP “Toplane-Sarajevo”.
Budući da su komplikovane procedure za dobivanje svih potrebnih saglasnosti, od općinskih i kantonalnih vlasti, a samim tim da je potreban dug vremenski period za realizaciju zamišljenog, Direktor Ušanović je istaknuo da će KJKP „Toplane -Sarajevo“ d.o.o, bez obzira na sve probleme sa kojima se susrećemo, učiniti sve da se ovaj Projekat nastavi, te da će po dobijanju saglasnosti od općinskih i kantonalnih organa vlasti, ići u pravcu njegove realizacije.
Nakon održanog sastanka,, učesnici sastanka su se zaputili na lokaciju, na kojoj bi se trebale vršiti istražne radnje. Predstavnici Ambasade Republike Češke i Češke Razvoje Agencije su posjetili i kotlovnicu “Mala Aleja”, kako bi se upoznali sa našim postrojenjima i kako bi smo im na licu mjesta objasnili na koji način će se postrojenje prilagoditi isporuci toplotne energije dobijene iz obnovljivih izvora, konkretno korištenjem geotermalne vode.,
Predstavnici Ambasade Republike Češke i Češke Razvojne Agencije su istakli da su prepoznali korisnost ovakvog projekta, te da su zainteresovani za učešće u njegovoj realizaciji, te će se u narednom periodu, u mjesecu oktobru, izvršiti analiza izvodljivosti, finansijska procjena i utvrditi rokovi, nakon čega će KJKP „Toplane – Sarajevo“d.o.o. dobiti konkretan odgovor po pitanju pružanja podrške u realizaciji ovog projekta od strane Ambasade Republike Češke i Češke Razvojne Agencije.