SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

KJKP “Toplane – Sarajevo“ spremne za isporuku toplotne energije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

KJKP “Toplane – Sarajevo“ spremne za isporuku toplotne energije

Obavještavamo korisnike centralnog grijanja da su sva postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije pogonski spremna, odnosno da su KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. spremne za početak predstojeće sezone grijanja za 2022/2023. godinu.
Naime, u skladu sa Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, postrojenja i instalacije "KJKP Toplane-Sarajevo" d.o.o trebaju da budu tehnički spremna do 20.septembra tekuće godine. Ukoliko se utvrdi da nakon 20. septembra, srednja dnevna temperatura spoljašnjeg vazduha iznosi 12 stepeni ili niže, KJKP "Toplane - Sarajevo" će početi sa isporukom toplotne energije prema građanima Kantona Sarajevo, što znači da ukoliko se nastavi ovaj trend temperatura KJKP „Toplane - Sarajevo“ će dana 22.09.2022. godine, krenuti sa zagrijavanjem stambenih i poslovnih jedinica.
Želimo istaći da što se tiče Toplana Sarajevo građani nemaju razloga za zabrinutost, kao i to da ćemo učiniti sve što je u našoj nadležnosti kako bi korisnici centralnog grijanja bili zadovoljni uslugom koju im pružamo i kako bi sezonu 2022/2023. godine učinili što uspješnijom.